Tập huấn Công bằng Thuế tại LRP12 và LRP19
Ngày cập nhật: 14/07/2015

Thuế là nhằm mục đích tạo cho người dân có “một cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ”. Như chúng ta biết, con người sống trong một tập thể xã hội chứ không phải cá nhân riêng lẻ, nên ai ai cũng có trách nhiệm góp phần xây dựng cộng đồng chung, cũng như nhận quyền lợi từ cộng đồng mình sinh sống. Với ý nghĩa đó, “nộp thuế” đồng nghĩa với việc trả “hội phí” để tham gia vào một cộng đồng xã hội và cá nhân người nộp thuế sẽ được hưởng các lợi ích chung của cộng đồng.

Cùng tham gia Chiến dịch Sức mạnh Thuế của AAV, LRP12 và LRP19 nhận thấy việc tăng cường nhận thức của cộng đồng và chính quyền địa phương tại vùng về chiến dịch này là cần thiết, vì vậy vào các ngày 10-12/6/2015, LRP12 và LRP19 phối hợp với Nhóm mục tiêu về Công bằng thuế của AAV tổ chức Lớp tập huấn cho đối tác về công bằng thuế cho phát triển tại 02 vùng riêng biệt (LRP12 và LRP19). Tham gia khóa tập huấn có 59 đại biểu (33 từ LRP12 và 26 từ LRP19), là đại diện các phòng ban cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, Hội LHPN, Huyện Đoàn, Hội Nông dân), đại diện đoàn thể và chính quyền cấp xã thuộc các xã mục tiêu (UBND xã, Hội LHPN, Hội nông Dân, Đoàn TN), Đại diện cấp thôn (các nhóm PTCĐ, Thanh niên và Phụ nữ), và cán bộ từ Ban quản lý LRP12 và LRP19. 

File 30347

Ông Phạm Hùng Sơn thuyết trình về tình hình kinh tế - xã hội hiện tại của Việt Nam

 

File 30348

Ông Nguyễn Minh Thuật thuyết trình về vai trò của Công bằng thuế với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Hướng dẫn và hỗ trợ lớp tập huấn là các chuyên gia từ Nhóm mục tiêu về Công bằng thuế của AAV, cụ thể: (i) ông Phạm Hùng Sơn, Điều phối viên Xây dựng năng lực của AAV và ông Nguyễn Minh Thuật, Cán bộ chương trình của AAV chịu trách nhiệm lớp tập huấn tại LRP19; (ii) ông Trần Duy Khoa, Điều phối viên Chương trình của AAV chịu trách nhiệm lớp tập huấn tại LRP12 và ông Lê Quang Quảng, Cán bộ chương trình của LRP12 hỗ trợ. 

File 30349

Một buổi thảo luận nhóm trong khóa tập huấn

Thông qua lớp tập huấn hầu hết các thành viên tham gia lĩnh hội và nhận thức được tầm quan trọng của việc công bằng thuế đến đời sống của người sống trong nghèo khó, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ công (y tế, giáo dục, nước sạch, giao thông, … cho cộng đồng người nghèo và các khu vực khó khăn) thông qua việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuế từ các tổ chức/cá nhân trên thế giới. Bên cạnh đó, các thành viên tham gia lớp tập huấn tại 2 vùng cũng đã thảo luận và sẽ hình thành nhóm nòng cốt và Xây dựng kế hoạch cụ thể của vùng về hoạt động tiếp theo cho chương trình “Sức mạnh Thuế”. Trong đó, LRP12 sẽ thực hiện Tuần lễ toàn cầu về Hành động vì Công bằng thuế từ ngày 16-23/6/2015 theo hướng dẫn của Phòng Chính sách và Truyền thông và Phòng Chương trình của AAV.


Tin khác