Hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu về Hành động vì Công bằng thuế
Ngày cập nhật: 14/07/2015

Như chúng ta biết, hầu hết người dân tại các cộng đồng nông thôn, miền núi như huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông khó có đủ khả năng và điều kiện để chi trả dịch vụ thiết yếu từ khu vực kinh tế tư nhân, mà chủ yếu sử dụng dịch vụ công (khu vực công). Để có thể trang trải cho các dịch vụ công này, Nhà nước cần có nguồn thu ổn định, nguồn thu đó đến từ đâu? Chắc chắn không thể từ việc vay mượn từ bên ngoài, mà phải đến từ thuế. Như vậy có thể nói thuế nhằm mục đích tạo cho người dân “một cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ”. Rõ ràng, con người sống trong một tập thể xã hội chứ không phải cá nhân riêng lẻ, nên ai ai cũng có trách nhiệm góp phần xây dựng cộng đồng chung, cũng như nhận quyền lợi từ cộng đồng mình sinh sống. Với ý nghĩa đó, “nộp thuế” đồng nghĩa với việc trả “hội phí” để tham gia vào một cộng đồng xã hội và cá nhân người nộp thuế sẽ được hưởng các lợi ích chung của cộng đồng.

Hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu về Hành động vì Công bằng thuế của ActionAid Quốc tế (AAI) từ ngày 23-26/6/2015, BQL dự án của ActionAid tại huyện Krông Nô (LRP12) phối hợp với Huyện Đoàn, Hội LHPN và Chi cục Thuế huyện Krông Nô phát động Chiến dịch truyền thông Sức mạnh Thuế vào ngày 27/6/2015 nhằm mục đích chung là tăng cường việc thu thuế ở các nước đang phát triển nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công ở mức bền vững và có tính đến sự bình đẳng giới. 

File 30291

Các đại diện thanh niên tham gia hưởng ứng Chiến dịch Công bằng thuế

Chiến dịch đặt ra 3 yêu cầu: (i) ngăn chặn các ưu đãi thuế không có lợi; (ii) chấm dứt việc trốn thuế thu nhập doanh nghiệp; và (iii) tăng tính minh bạch về thuế của các chính phủ và các tập đoàn.

Chiến dịch nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ các ban ngành của huyện Krông Nô bao gồm Huyện ủy, Hội LHPN, Huyện Đoàn, Chi cục Thuế, Đài Phát thanh truyền hình địa phương và hơn 150 đoàn viên, thanh niên và phụ nữ đến từ các xã đoàn, chi đoàn của huyện Krông Nô.  

File 30292

Kịch tình huống về vai trò nộp thuế của toàn dân và của doanh nghiệp

Thông qua hoạt động, hầu hết các thành viên tham gia cũng như các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã lĩnh hội và nhận thức được tầm quan trọng của công bằng thuế đối với đời sống của người dân, đặc biệt là những người đang trong cảnh nghèo khó. Các hoạt động tuyên truyền trong chiến dịch cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ công (y tế, giáo dục, nước sạch, cơ sở trường học, môi trường) cho cộng đồng người nghèo và các khu vực khó khăn thông qua việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm thuế từ các tổ chức/cá nhân trên thế giới.


Tin khác