AAV bắt đầu tiến trình phát triển trở thành thành viên đẩy đủ của Liên đoàn ActionAid Quốc tế
Ngày cập nhật: 24/06/2014

 
Nhân viên AAV tham dự buổi trình bày của cô Neda. Ảnh: AAV 

ActionAid Việt Nam bắt đầu làm việc tại Việt Nam vào năm 1989 sát cánh với người dân và chính phủ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chấm dứt đói nghèo. Các chương trình của ActioAid nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, vận động để thay đổi chính sách có lợi cho người nghèo, người dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi trong cả nước. AAV đã mở rộng sự hiện diện và các chương trình của mình trên hơn 20 tỉnh trong các khu vực nghèo nhất của đất nước ở vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên và khu vực sông Mê Kông. Sự đóng góp của ActioAid Vietnam cho sự phát triển của Việt Nam được Chính phủ, các cơ quan địa phương, các đối tác và cộng đồng công nhận và trân trọng.

Cô Neda Monshat - Cố vấn của AAI về Quản trị.  Ảnh: AAV

Thành lập pháp nhân theo luật quốc gia là cơ hội duy nhất cho AAV đem nhiều hơn tiếng nói và hình ảnh của Việt Nam đến với thế giới. Đại diện Việt Nam được quyền ra quyết định trong các chương trình và ngân sách toàn cầu của Liên đoàn AA Quốc tế. Điều này và sẽ tạo thêm nhiều lợi thế trong việc thiết kế và thực hiện các phong trào đấu tranh chấm dứt nghèo đói trong nước và xa hơn nữa. Mặt khác, đây là một sáng kiến quan trọng trong việc mở rộng ảnh hưởng và năng lực quốc gia đối với các chính sách và thông lệ quốc tế.
 - AAV -


Tin khác