Tập huấn về Quản lý dự án cho đối tác và cán bộ của AAV

Nâng cao năng lực cho cán bộ và đối tác luôn là một trong những ưu tiên của ActionAid Việt Nam. Trong thời gian 8-11/6/2009, ActionAid Việt Nam đã tổ chức khoá tập huấn về khung lôgíc và phát triển đề

Xem chi tiết

Tết Thiếu nhi cho trẻ em tại các vùng Dự án của ActionAid

Trẻ em là một trong những đối tượng chính mà các dự án của ActionAid hướng tới. Các hoạt động tập trung vào trẻ được tổ chức thường xuyên, và được đặc biệt chú trọng trong những dịp lễ

Xem chi tiết