Tập huấn về Quản lý dự án cho đối tác và cán bộ của AAV
Ngày cập nhật: 20/01/2014

Nâng cao năng lực cho cán bộ và đối tác luôn là một trong những ưu tiên của ActionAid Việt Nam. Trong thời gian 8-11/6/2009, ActionAid Việt Nam đã tổ chức khoá tập huấn về khung lôgíc và phát triển đề xuất dự án cho các cán bộ và đối tác của mình, đặc biệt là các đối tác là các tổ chức phi chính phủ địa phương hoặc đang có xu hướng phát triển theo mô hình này để giúp họ trang bị kỹ năng cần thiết cho công tác gây quỹ.

tap huan

Đợt tập huấn thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo học viên, với 20 cán bộ của ActionAid Việt Nam và 25 cán bộ đối tác.

Trong 3 ngày tập huấn, các tư vấn viên là các cán bộ của MDF Indochina đã cung cấp và chia sẻ với học viên những hiểu biết, kiến thức về chu trình dự án, về xây dựng khung lôgíc, cây vấn đề, cây giải pháp, phát triển đề xuất dự án... Học viên cũng được thực hành lập khung lôgíc, cây vấn đề... và những phần nội dung khác theo chương trình tập huấn.

Đây là một phần trong toàn khoá tập huấn về quản lý chu trình dự án (PCM) mà ActionAid Việt Nam tham vọng sẽ tổ chức được cho cán bộ và đối tác của mình.

AdminV


Tin khác