Chuyến thăm của đoàn ActionAid International đến LRP18
UBND tỉnh Đắk Lăk làm việc
Sáng 3/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV)...