Công tác Gây quỹ thông qua Bảo trợ trẻ - Hành động của ActionAid Australia
Chuyến thăm của đoàn ActionAid
Ngày 29/6, đại diện ActionAid Quốc tế (AAI) đã có chuyến thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông nhằm đánh giá hiệu quả và tác động của Chương trình Hỗ trợ Phát triển tại...
UBND tỉnh Đắk Lăk làm việc
Sáng 3/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV)...