UBND tỉnh Đắk Lăk làm việc với đoàn công tác của AAV và AFV
Chuyến thăm của đoàn ActionAid
Ngày 29/6, đại diện ActionAid Quốc tế (AAI) đã có chuyến thăm và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông nhằm đánh giá hiệu quả và tác động của Chương trình Hỗ trợ Phát triển tại...