Tài liệu Ban quan hệ

Danh sách thành viên Ban Quan hệ Đối tác năm 2013

Tham dự cuộc họp Ban Quan hệ đối tác 2013 có các thành viên của Ban Quan hệ Đối tác là các Trưởng ban/ Phó ban của các Chương trình Hỗ trợ Phát triển do ActionAid tài trợ, cùng gặp mặt để rà soát

Xem chi tiết