Giới thiệu 


Ban Quan hệ Đối tác (BQHĐT) là diễn đàn của ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) với các Đối tác được khởi sướng từ năm 2002 nhằm mục đích chia sẻ thông tin, tăng cường đối thoại và nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án và chương trình phát triển tại địa phương.


Cuộc họp BQHĐT được tổ chức thường niên, là không gian để lãnh đạo AAV và đối tác dành thời gian cập nhật tình hình bối cảnh bên trong và bên ngoài liên quan tới hoạt động chương trình giữa AAV và đối tác để có được các điều chỉnh thay đổi cần thiết nhằm không ngừng cải thiện chất lượng chương trình của AAV tại địa bàn. 


Năm 2012, BQHĐT đã họp tại Hà Nội cùng thời điểm với lễ kỷ niệm 20 của tổ chức. Năm 2013, cuộc họp thường niên BQHĐT được tổ chức tại Đà Lạt và huyện Lâm Hà (LPR19). Năm 2014, lãnh đạo AAV và đối tác sẽ gặp mặt tại TP Hồ Chí Minh, nơi hiện đang có hai chương trình hỗ trợ và phát triển của AAV là chương trình hỗ Quận Gò Vấp (LRP5) và chương trình hỗ trợ Quận Tân Bình (LRP21)