Giới thiệu về AAV


ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) là một bộ phận của ActionAid Quốc tế (AAI) và chuẩn bị trở thành thành viên đầy đủ của Liên đoàn toàn cầu này. AAI hiện đang hoạt động tại hơn 40 quốc gia ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, và Châu Âu với trụ sở chính tại Johannesburg, Nam Phi.

ActionAid Quốc tế bắt đầu chương trình hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 và lập Văn phòng Đại diện năm 1992. Trong hai mươi năm qua, AAV đã mở rộng phạm vi và và các chương trình hoạt động tới hơn 20 tỉnh/thành tại các vùng nghèo nhất đất nước thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. AAV đã được công nhận và biết đến nhờ các đóng góp vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Ngay từ đầu, những người nghèo và người bị đẩy ra bên lề đã là trung tâm của mọi hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam. AAV phối hợp với nhiều bên liên quan khác nhau trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam và cùng Việt Nam thúc đẩy quyền của người dân đối với sự phát triển và quyền hưởng cuộc sống có phẩm giá.

AAV đã trải qua bốn giai đoạn chiến lược khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, các chiến lược đềy giúp chúng tôi nhận thức về bối cảnh của Việt Nam và định hướng các hoạt động của chúng tôi vào việc xóa nghèo. Chiến lược quốc gia đầu tiên (CSP I) được đưa ra năm 1994. Giai đoạn tiếp theo CSP II được triển khai ra từ 1996 – 2000, chương trình ưu tiên được thiết kế dựa trên cơ sở rút kinh nghiệm của tổ chức trong các năm trước. CSP III thực hiện trong suốt giai đoạn 2001 – 2005, được xây dựng dựa trên việc phân tích các điều kiện kinh tế và phát triển xã hội của Việt Nam.  CSP IV (2006 – 2010) là sự tiếp nối các nỗ lực của AAV từ năm 1989 để tạo ra sự thay đổi tích cực và lâu dài trong cuộc sống của những người nghèo và người bị đẩy ra bên lề trong cả nước. Chiến lược đã được vạch ra với việc phân tích các quan hệ quyền lực bất bình đẳng và bất công được xác định là nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói. CSP V trong giai đoạn 2012 – 2017 đã được xây dựng với sự tham gia và hợp tác các bên liên quan khác nhau, bao gồm các cộng đồng, đối tác, những người làm khoa học, giới truyền thông, các nhà hoạch định chính sách và các cán bộ của ActionAid. CSP V kế thừa các kết quả và bài học từ bốn CSP trước đó. Trên quá trình đánh giá nghiêm túc và tham vấn toàn diện, CSPV tiếp tục khẳng định tình đoàn kết chúng tôi đối với người nghèo và người bị đẩy ra bên lề, cũng như niềm tin của chúng tôi vào năng lực và tiềm lực của họ trong việc thay đổi các quan hệ quyền lực và thực hiện các giải pháp thay thế vì một cuộc sống có phẩm giá. Trong hơn hai thập kỷ, AAV đã được công nhận và biết đến nhờ những đóng góp và công cuộc phát triển của Việt Nam.


Chương trình hoạt động của AAV tại Việt Nam


Chiến lược Quốc gia V của AAV (CSPV) với tiêu đề “Đoàn kết và Hành động vì Công bằng và Phát triển” trong giai đoạn 2012 – 2017 đã được phê duyệt và tiến hành từ tháng 11/2011. Áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người, AAV có kế hoạch thực hiện các cam kết của mình thông qua năm ưu tiên về chương trình:
(i) Thúc đẩy các giải pháp sinh kế thay thế và nông nghiệp bền vững;
(ii)Nâng cao trách nhiệm giải trình và tình đoàn kết nhân dân nhằm thay đổi xã hội, tăng cường lãnh đạo trẻ và tín nhiệm xã hội dân sự;
(iii) Thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em;
(iv) Ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu bằng các phương pháp lấy con người làm trung tâm; và
(v) Xây dựng các giải pháp xã hội và chính trị cho phụ nữ và trẻ em gái.

Để thực hiện  5 Ưu tiên Chương trình trên, CSP V của AAV đã xác định 5 ưu tiên về tổ chức, bao gồm:
(i) Cải tiến công tác quản trị nội bộ để AAV trở thành thành viên đầy đủ của AAI;
(ii) Đầu tư cho năng lực cán bộ và vai trò lãnh đạo của phụ nữ;
(iii) Cải thiện quản lý quan hệ đối tác và khung Giám sát Đánh giá;
(iv) Ổn định và đa dạng hóa nguồn quỹ;
(v) Đẩy mạnh truyền thông cho chiến dịch vận động.

Trong những chiến lược trước đây, AAV thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển của mình đã có mặt tại hơn 20 tỉnh từ Bắc tới Nam, từ nông thôn đến đô thị và tại các vùng nghèo nhất nước. Trong giai đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động của mình tại khu vực thành thị trong khi tiếp tục thực hiện các cam kết của mình tại khu vực nông thôn và miền núi. AAV sẽ duy trì sự hiện diện của tổ chức tại các khu vực nghèo nhất nước với ưu tiên rõ ràng cho việc củng cố chất lượng các chương trình. Việc mở rộng hoạt động sẽ được xem xét kỹ lưỡng, có tính đến các nguồn lực sẵn có và các cơ hội tiềm năng cho việc thay đổi, theo sát các vấn đề chiến lược và mang lại các giải pháp thay thế cho người dân Việt Nam.


Dự án tại Việt Nam


AAV làm việc tại hơn 20 tỉnh tại các vùng nghèo nhất đất nước thuộc miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng songo Cửu Long và trực tiếp hỗ trợ hơn 210.000 người. Chúng tôi có các chương trình và dự án dài hạn hướng tới thay đổi bền vững tại cả cấp địa phương và quốc gia. Những chương trình và dự án này được tài trợ bởi hơn 12.000 nhà tài trợ thường xuyên từ Anh, Italia, Hy Lạp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ai – len, và các tổ chức tài trợ như IrishAid, UK Aid (DFID), EC, Benoy Foundation, Stanley Thomas Foundation, Nokia và Postkodstiftelsen với tổng giá trị xấp xỉ 3,000,000 USD.


Bản sắc của AAV


AAV là một tổ chức quốc gia, thành viên của một liên đoàn quốc tế cùng mục đích với những người đấu tranh cho một thế giới không còn nghèo đói và bất công. Việc tìm kiếm giải pháp cho tình trạng nghèo đói và bất công đòi hỏi sự hiểu biết và hành động tập thể để thay đổi. Trong quá trình này, AAV hợp tác cùng các đối tác, tổ chức khác nhau của người nghèo và người bị đẩy ra ngoài lề, các cộng đồng, cơ quan chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự và các bên liên quan khác để tạo sự thay đổi bền vững.


Nhận thức về đói nghèo và bất công


Đối với AAV, nghèo đói là hậu quả của bất công và một quá trình lịch sử khi một bộ phận nhân dân bị gạt ra ngoài tiến trình phát triển. Nghèo đói làm gia tăng bất công và khiến con người mất đi phẩm giá. Những nghị trình kinh tế-xã hội và chính trị hiện tại của quá trình toàn cầu hóa khiến cho tình trạng nghèo đói và bất công càng thêm sâu rộng. Nhưng nghèo đói là do con người tạo ra và do đó, có thể thay đổi được. Nghèo đói có cả những khía cạnh quốc gia lẫn quốc tế.

AAV được biết đến tại Việt Nam như một tổ chức tiên phong thực hiện cách tiếp cận dựa vào quyền con người trong các hoạt động phát triển, chú trọng vai trò tác nhân của những người đang sống trong nghèo đói và bất công nhằm hướng tới đổi thay vì một cuộc sống có phẩm giá. Trong giai đoạn của CSP V, AAV tiếp tục cam kết và khẳng định cách tiếp cận này với chất lượng cao hơn, đảm bảo giảm nghèo sẽ được giải quyết từ góc độ con người, tăng cường các giải pháp thân thiện với môi trường, tiến tới phát triển bền vững và bình đẳng.

Chúng tôi tin rằng nghèo đói sẽ không chấm dứt nếu chế độ gia trưởngkhông bị thách thức và xóa bỏ. Cải thiện vị thế của phụ nữ và trẻ em gái sẽ mang lại sự thay đổi thực chất trong cán cân quyền lực và công bằng xã hội. Phát huy các quyền của phụ nữ là một phần không thể tách rời trong quan điểm và hành động của chúng tôi.

AAV tin tưởng rằng người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề là trung tâm và là tác nhân cơ bản của sự thay đổi trong quá trình phát triển. Nghèo đói và bất công chỉ có thể bị xóa bỏ khi nào họ có khả năng làm chủ cuộc đời họ và hành động để đòi được hưởng và thực hiện các quyền của mình. Trong mọi hành động và sáng kiến của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các cá nhân và các nhóm, nhất là phụ nữ, những người bị tước đoạt quyền con người, phẩm giá và công bằng. Trong khi đồng hành, chúng tôi sẽ không bị giới hạn bởi sự phân biệt công-tư hoặc bất kỳ ranh giới nào về địa lý hoặc chính trị.


Phương pháp tiếp cận


Phương pháp tiếp cận dựa vào quyền con người xác định toàn bộ hoạt động của chúng tôi. Các thành phần của phương pháp này bao gồm tạo sức mạnh, đoàn kết và vận độngsẽ hướng dẫn toàn bộ việc lập chương trình của AAV. Chúng tôi khẳng định các quyền con người là không thể tách rời và liên quan đến nhau, với nhận thức rằng để người dân được hưởng các quyền của họ, chúng ta cần thay đổi không chỉ các chính sách và tập quán chính trị, kinh tế - xã hội mà còn cả thái độ và hành vi của chính chúng ta.

Tạo sức mạnhtrong phương pháp tiếp cận này vẫn sẽ được tiếp tục. Trong quá trình tạo sức mạnh, các kỹ năng khác nhau như phân tích kinh tế hộ gia đình, truyền thông, quyền lực và các quyền, đánh giá dịch vụ công, giám sát ngân sách, v.v. sẽ được thảo luận và cải tiến. Quá trình tạo sức mạnh rất quan trọng đối với việc huy động có hiệu quả và hành động mang tính chiến lược, hỗ trợ các tổ chức cơ sở, và củng cố các phong trào xã hội đại diện cho các nhóm bị đẩy ra ngoài và sự nghiệp của họ.

Đoàn kết sẽ được tăng cường bằng cách kết nối và tổ chức những người cam kết vì một sự nghiệp chung. Học hỏi từ quá khứ, AAV sẽ đóng vai trò tích cực trong việc củng cố tình hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia, tăng cường hoạt động trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu như Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF), Diễn đàn Xã hội Thế giới (WSF), và các quá trình tương tự nhằm thúc đẩy các giải pháp thay thế.

Chúng tôi sẽ cải tiến vận động và gây ảnh hưởng nhằm bảo đảm tính bền vững của sự thay đổi. Việc vận động và phân tích chính sách tại cấp cơ sở và quốc gia, tham gia một cách có ý nghĩa hơn vào các cải cách chính sách bằng những nghiên cứu dựa trên bằng chứng, khích lệ và hợp tác với báo chí, cũng như cải thiện hệ thống dữ liệu sẽ là những điểm trọng tâm.

Quan hệ đối tác và liên minh là một phần rất quan trọng trong cách tiếp cận của AAV. Chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các nhóm/các tổ chức cộng đồng và mạng lưới của họ. Trong khi tôn trọng quyền tự chủ của họ, chúng tôi sẽ ủng hộ họ bằng cách chia sẻ và học hỏi qua từng vấn đề, từng lĩnh vực, từng phong trào và từng khu vực địa lý để xây dựng một phong trào lớn mạnh vì sự thay đổi. Chúng tôi cũng làm việc trong các liên minh với nhiều bên khác nhau, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các mạng lưới, các hiệp hội, các chiến dịch. Với vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân và người tiêu dùng trong nước, chúng tôi sẽ xem xét và có thể liên minh một cách có chọn lọc với các hiệp hội người tiêu dùng và các doanh nghiệp tiến bộ.

Với môi trường chính trị hiện có, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thăm dò tiềm năng gây ảnh hưởng về mặt chính sách và các khả năng vận động thông qua cách tiếp cận sáng tạo nhằm xúc tiến những giải pháp thay thế hướng tới sự thay đổi