Giới thiệu về AAV

Chào mừng đến với website đối tác AAV.

ActionAid Quốc tế tại Việt Nam là tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam trên 20 năm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trang thông tin doitacaav.vn là nơi đăng tải những thông tin về hoạt động tại các vùng dự án, vùng sáng kiến và vùng phát triển của  ActionAid Quốc tế tại Việt Nam. Đây cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm, thông tin của các đối tác của  ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho trang thông tin của chúng tôi.

Trân trọng,
Ban Quản trị