Hiểu biết để bảo vệ gia đình và cộng đồng

Hiểu biết để bảo vệ gia đình và cộng đồng

Bản thân chị khi nhắc tới biến đổi khí hậu thì vẫn là một điều gì đó khá mơ hồ chính vì vậy khi được mời tới để nghe giảng lớp tập huấn về biến đổi khí hậu chị cảm thấy rất vui  và...

Xem chi tiết