LRP7 - Vị Xuyên, Hà Giang

Chào mừng các bạn đến thăm vùng LRP7 Vị Xuyên - Hà Giang
Điều kiện xã hội huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
Sau khi tách nhập, tháng 7 năm 1984 huyện Vị Xuyên đã đi vào hoạt động dưới sự lãnh đạo của tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, sự lãnh đạo trực tiếp của huyện uỷ, điều hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, quản lý điều hành phát triển kinh tế xã...
Không có dữ liệu
Hiểu biết để bảo vệ gia đình và cộng đồng
Bản thân chị khi nhắc tới biến đổi khí hậu thì vẫn là một điều gì đó khá mơ hồ chính vì vậy khi được mời tới để nghe giảng lớp tập huấn về biến đổi khí hậu chị cảm thấy rất vui  và bổ ích vì mình được mở mang...
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu