Câu chuyện thay đổi
“Anh Nết và Tổ Hợp tác sản xuất nông nghiệp”
Anh Huỳnh Văn Nết, là một nông dân nòi ở tại ấp Nhất, xã Châu Khánh, huyện Long phú. Các con anh đã ra ở riêng, nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng. Gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng, thu nhập tạm đủ sống, không có khoảng dự phòng nào. 
Phòng học mẫu giáo mới – niềm vui đem lại
Trường Mẫu giáo Châu Khánh có 04 điểm trường, ngoài điểm trường chính, các điểm còn lại đều mượn phòng từ trường Mẫu giáo để tổ chức dạy và học.
Anh giữ cống và biến đổi khí hậu
Anh Trịnh Quốc Việt, là một nông dân gia đình thuộc dạng đủ ăn trong ấp I xã Châu Khánh. Do nhà anh ở cạnh cống ấp I nên anh được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Huyện hợp đồng giữ cống, ngoài nhiệm vụ bảo...
Không có dữ liệu