Sinh hoạt nhóm thanh niên nhiệt huyết thôn Long Bình 2

Sinh hoạt nhóm thanh niên nhiệt huyết thôn Long Bình 2

Được sự hỗ trợ kinh phí sinh hoạt nên nhóm thanh niên tổ chức gặp mặt và sinh hoạt nhóm 1 lần/tháng, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động nhóm. Các nhóm thanh niên gặp nhau không những trao đổi,...

Xem chi tiết