Một số món ngon ở Ninh Thuận

Một số món ngon ở Ninh Thuận

Ninh Thuận nổi tiếng với các sản phẩm từ trái nho như mật nho, rượu nho, tỏi, nước mắm, dê cừu…Các sản phẩm truyền thống: Gốm Mỹ nghệ, Dệt thổ cẩm và các loại tranh gỗ ghép, thuê ren, mành trúc, các nghề chế biến thuỷ sản, các cơm và nước mắm.

Xem chi tiết

Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo Hồi giáo thôn Tuấn Tú – Ninh Phước

Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo Hồi giáo thôn Tuấn Tú – Ninh Phước

Hằng năm, đồng bào Chăm ở thôn Tuấn Tú xã An Hải cũng như đồng bào Chăm theo Đạo Hồi giáo ở các vùng khác đều tổ chức đón Tết Ramưwan Ramưwan. Đây là tềt cổ truyền mừng năm mới .

Xem chi tiết