Lễ ra mắt Chương trình hỗ trợ phát triển quận Long Biên (LRP20) - Dự án “Chương trình quyền phụ nữ”

Lễ ra mắt Chương trình hỗ trợ phát triển quận Long Biên (LRP20) - Dự án “Chương trình quyền phụ nữ”

Về dự Lễ ra mắt có ông Cấn Việt Anh - Trưởng phòng Quản lý các tổ chức PCP&VT Sở Ngoại vụ Hà Nội; bà Trần Lan Hương - đại diện tổ chức Action Aid (AAV); bà Lê Thị Lân - Giám đốc CFRC; các cán bộ của AAV và CFRC; bà Trần Thị Ngọc - PCT UBND quận...

Xem chi tiết