Câu chuyện thay đổi
Mô hình nuôi heo bản địa
Có thể nói, tấm gương chị Triệu Mùi Chuổng đang là sự thành công từ nhận thức, ý thức, trách nhiệm, phát triển kinh tế mục tiêu của dự án khi triển khai tại địa bàn.
Không có dữ liệu
Hỗ trợ bếp ăn
Tôi tên là: Triệu Mùi Ghển Giáo viên trường Mầm Non Tân Thanh. Tôi năm nay 29 tuổi. Tôi dạy ở phân trường thôn 8 thuộc trường Mầm Non Tân Thanh, tôi đã dạy ở đây được 7 năm.
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu