Tư vấn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các thành viên nhóm PTCĐ

Tư vấn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các thành viên nhóm PTCĐ

Nhằm nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong bảo hiểm xã hội, và các chế độ bảo trợ xã hội khác, tháng 12/2013 BQL Chương trình SPD phối hợp phòng Y tế huyện Lâm Hà tổ chức...

Xem chi tiết

Tạp huấn kỹ năng soạn thảo văn bản tại DA 19

Tạp huấn kỹ năng soạn thảo văn bản tại DA 19

Thực hiện kế hoạch hoạt động tháng 10 của BQL Chương trình SPD huyện Lâm Hà, ngày 4/10/2013 BQL Chương trình SPD phối hợp với huyện Đoàn Lâm Hà tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng soạn thảo văn bản cho...

Xem chi tiết

 Khám sức khỏe sinh sản cho Phụ nữ tại xã Tân Thanh

Khám sức khỏe sinh sản cho Phụ nữ tại xã Tân Thanh

Nhằm giúp Phụ nữ trong vùng Dự án và cộng đồng có nhận thức tốt hơn về chăm sóc sức khỏe sinh sản của Phụ nữ. Ngày 24/9 /2013 BQL Chương trình SPD huyện Lâm Hà phối hợp với Trung tâm y tế Lâm...

Xem chi tiết

Hội thi tìm hiểu luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhân dịp trung thu

Hội thi tìm hiểu luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhân dịp trung thu

Nhân dịp Trung thu năm 2013, ngày 17-18/9 BQL Chương trình SPD huyện Lâm Hà phối hợp với Huyện Đoàn, trường ĐH Đà Lạt, UBND, các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn 2 xã Tân Thanh, Đan Phượng tổ chức...

Xem chi tiết

Tập huấn mô hình trồng bơ trái vụ tại xã Tân Thanh và Đan Phượng

Tập huấn mô hình trồng bơ trái vụ tại xã Tân Thanh và Đan Phượng

Ngày 24 đến ngày 25 tháng 07 năm 2013, Ban quản lý DA 19 – Lâm Hà phối hợp Trung tâm nông nghiệp huyện Lâm Hà và công ty TNHH một thành viên Dak Farm mở 2 lớp tập huấn kỹ thuật về mô hình trồng và thâm...

Xem chi tiết

 Tập huấn HĐND về dich vụ hành chính công tại xã Tân Thanh

Tập huấn HĐND về dich vụ hành chính công tại xã Tân Thanh

Ngày 19/7/2013 Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển Huyện Lâm Hà tổ chức lớp tập huấn cho đại biểu hội đồng nhân dân các chính sách có liên quan đến dịch vụ công về các chính sách” một...

Xem chi tiết

Tập huấn kỹ năng quản lý nhóm tại LRP 19

Tập huấn kỹ năng quản lý nhóm tại LRP 19

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và đối tác luôn là một trong những ưu tiên của ActionAid Việt Nam. Trong thời gian 9-11/7/2013, BQL Chương trình SPD Huyên Lâm Hà đã tổ chức khoá tập huấn về kỹ năng quản...

Xem chi tiết