Khảo sát PRS và và xây dựng SIP tại LRP19

Khảo sát PRS và và xây dựng SIP tại LRP19

Để hoàn thiện báo cáo PRS cấp trường (04 trường tiểu học được khảo sát từ tháng 3 năm 2014), hoàn thiện báo cáo PRS cấp vùng và SIP ( kế hoạch xây dụng phát triển trường học). Từ ngày 13-25/10/2014 BQL Chương trình SPD huyện Lâm Hà phối hợp các...

Xem chi tiết

Tập huấn PVA

Tập huấn PVA

Từ ngày 12 đến 15 tháng 12 năm 2013, BQL Chương tình SPD tổ chức 2 lớp tập huấn tại xã Tân Thanh, Đan Phương về “ Kỹ năng phân tích tính dễ bị tổn thương có sự tham gia (PVA) trong phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai"

Xem chi tiết

Tập huấn ủ phân vi sinh và chăm sóc cà phê sau thu hoạch tại xã Đan Phượng

Tập huấn ủ phân vi sinh và chăm sóc cà phê sau thu hoạch tại xã Đan Phượng

Tháng 12 năm 2013 BQL chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Lâm Hà kết hợp với Viện khoa học công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Ủ phân vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp và chăm sóc cây cà phê sau thu hoạch” cho 35 thành viên nhóm PTCĐ tại 2 xã Tân Thanh,...

Xem chi tiết

Giải ngân vốn xoay vòng

Giải ngân vốn xoay vòng

Ngày 11/12/2013, BQL Chương trình Hỗ trợ Phát triển huyện Lâm Hà tiến hành hỗ trợ vốn quay vòng cho các nhóm PTCĐ tại xã Tân Thanh.

Xem chi tiết

Tập huấn PVA

Tập huấn PVA

Từ ngày 12 đến 15 tháng 12 năm 2013, BQL Chương tình SPD tổ chức 2 lớp tập huấn tại xã Tân Thanh, Đan Phương về “ Kỹ năng phân tích tính dễ bị tổn thương có sự tham gia (PVA) trong phòng ngừa...

Xem chi tiết

Tập huấn ủ phân vi sinh và chăm sóc cà phê sau thu hoạch tại xã Đan Phượng

Tập huấn ủ phân vi sinh và chăm sóc cà phê sau thu hoạch tại xã Đan Phượng

Nhằm để giúp cho người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản làm ra, hạn chế việc sử dụng phân hóa học...

Xem chi tiết

Giải ngân vốn xoay vòng

Giải ngân vốn xoay vòng

Ngày 11/12/2013, BQL Chương trình SPD huyện Lâm Hà tiến hành hỗ trợ vốn quay vòng cho các nhóm PTCĐ tại xã Tân Thanh.

Xem chi tiết