Thiên Cầm vẻ đẹp huyền bí

Thiên Cầm vẻ đẹp huyền bí

Bãi biển Thiên Cầm như một hình cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án...

Xem chi tiết

Các đặc điểm tự nhiên tỉnh Hà Tĩnh

Các đặc điểm tự nhiên tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh được thành lập vào năm 1831 thuộc niên hiệu Minh Mệnh thứ 12 đời nhà Nguyễn và được tách ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh để tái lập từ năm 1991.

Xem chi tiết

Các đặc điểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Các đặc điểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là tỉnh có rất ít đồng bào dân tộc thiểu số, toàn tỉnh có 4 thành phần tộc thiểu số chính gồm 296 hộ, 1.508 nhân khẩu cư trú tập trung, xen ghép tại 8 thôn bản thuộc 7 xã của 3 huyện miền...

Xem chi tiết

Di tích - Danh thắng tỉnh Hà Tĩnh

Di tích - Danh thắng tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có Chùa Chân Tiên; Chùa Hương Tích; Chùa Tượng Sơn; Đền Thái Yên; Đền Cả; Đền Củi; Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung; Miếu Biên Sơn; Đền thờ Nguyễn Biểu; Đền Nguyễn Thị Bích Châu; Đình...

Xem chi tiết

Điều kiện tự nhiên Hà Tĩnh

Điều kiện tự nhiên Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, có toạ độ địa lý từ 17053'50'' đến 18045'40'' vĩ độ Bắc và 105005'50'' đến 106o30'20'' kinh độ Đông.

Xem chi tiết

Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh

Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh

Để chạm hình tượng tiêu biểu của danh sơn Hồng Lĩnh lên “Anh đỉnh” (một trong 9 đỉnh đồng ở nội thành Huế, đúc năm Minh Mạng thứ 17 (1936) ) các nghệ nhân đã chọn cảnh động Hương...

Xem chi tiết

Nhà thờ họ Lê ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh

Nhà thờ họ Lê ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh

Nhà thờ họ Lê (thường gọi là nhà thờ Lê Ninh) ở xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, trước đây thuộc làng Trung Lễ, xã Cổ Ngu, tổng Văn Lâm, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ.

Xem chi tiết