Khóa tập huấn Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

Khóa tập huấn Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền

Với sự tham gia của 10 vùng, đối tác thuộc vùng phía Bắc và cán bộ AAV đã góp phần thành công cho hội thảo. Tại cuộc hội thảo này các vùng đã chia sẽ các hoạt động của mình trong khuôn khổ hoạt...

Xem chi tiết

Chương trình TKTD thực hiện kiểm soát nội bộ

Chương trình TKTD thực hiện kiểm soát nội bộ

Sau đợt kiếm soát đoàn đánh giá sơ bộ tại các quỹ xã về kết quả của kiểm soát, nhằm giúp các quỹ xã biết được những điểm mạnh, điểm yếu và những sai sót của mỗi quỹ đồng thời rút...

Xem chi tiết

PPC tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật và cải cách hành chính công

PPC tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật và cải cách hành chính công

Trong khuôn khổ dự án "Thí điểm tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình cải cách hành chính công tại Việt Nam" được thực hiện tại Can Lộc, trung tâm PPC đã tổ chức cuộc thi...

Xem chi tiết

 Hà Tĩnh thành lập hơn 100 nhóm liên gia tại Can Lộc

Hà Tĩnh thành lập hơn 100 nhóm liên gia tại Can Lộc

Nằm trong khuôn khổ dự án thí điểm cải cánh hành chính công tại Hà Tĩnh, trung tâm PPC đã tiến hành tổ chức thành lập và xây dựng quy chế hoạt động cho hơn 100 nhóm Liên Gia tại 2 xã là Đồng Lộc...

Xem chi tiết

Kết quả đạt được của dự án “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người tiêm chích ma tuý tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” do PPC thực hiện

Kết quả đạt được của dự án “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người tiêm chích ma tuý tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” do PPC thực hiện

Sau hơn 3 tháng thực hiện dự án, từ tháng 9/ 2008 tới nay, dự án “Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người tiêm chích ma tuý tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” đã đạt được những kết quả đáng...

Xem chi tiết