LRP5 - Gò Vấp, TP HCM

Quận Gò Vấp nằm ở vành đai phiá bắc thành phố. Gò Vấp có diện tích 19.74 km2. Tổng diện tích mặt đất tự nhiên 1,948.6 ha, dân số 243,425 người (số liệu năm 1998). Gò Vấp chia thành hai vùng: một là vùng trũng nằm dọc theo sông Bến Cát, hai là vùng cao chiếm phần lớn diện tích phù hợp vơí việc xây dựng nhà maý sản xuất công nghiệp. Tính từ năm 1990 đến năm 2003, dân số của Gò Vấp tăng 2,87 lần, trung bình mỗi năm tăng 13,66%. Có 8 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam sống ở Gò Vấp, đông nhất là người Kinh, gần 98%; người Hoa hơn 1,8%. Các dân tộc khác chỉ chiếm khoảng 0,2%. Các dân tộc và các tôn giáo ở Gò Vấp hình thành một cộng đồng thống nhất trong sự bình yên. Gò Vấp có hai mùa khí hậu rõ rệt, muà mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô tính từ tháng 12 đến tháng 3

Nguồn: Thông tin từ trang Web quận
Chợ - Siêu thị
Năm 2005, chợ Gò Vấp (kể cả chợ tạm Lý Thường Kiệt) có tổng số 815 tiểu thương. Tình hình kinh doanh tại chợ ngày càng đa dạng, hàng hóa phong phú, chất lượng tốt hơn, giá cả phù hợp nên thu hút nhiều khách hàng đến chợ mua sắm.
Tập huấn nâng cao năng lực
Nhằm thúc đẩy tăng cường hiểu biết về Quyền của phụ nữ và Nâng cao năng lực cho cán bộ nòng cốt, những kỹ năng kiến thức để xây dựng củng cố trong công tác xã hội cho phụ nữ.
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu