Câu chuyện thay đổi
Mô hình Biogas
Từ nay, nhà chị Đường ở Buôn Epăn xã Cư Ni  đã có gas thay cho củi, than, rơm rạ để nấu nướng hàng ngày.
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Lớp Reflect
Trước đây chị học đến  lớp 3 thì bỏ học, trong tư tưởng của chị chưa bao giờ chị nghỉ rằng mình sẽ đi học lại. Nhưng mọi việc không thể nói trước được. Giờ chị đã đi học lại, trong lớp có 15 thành viên với kiến...