LRP9 Eakar Đăk Lăk tập huấn về Quyền Trẻ em

LRP9 Eakar Đăk Lăk tập huấn về Quyền Trẻ em

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho các thành viên nhóm phát triển cộng đồng; trưởng phó buôn; phụ huynh học sinh và các đoàn thể tại buôn về quyền trẻ em, trong 02 ngày 7 và 8/3/2013, Ban quản lý LRP 9 đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức...

Xem chi tiết

Tập huấn cho bà mẹ có con suy dinh dưỡng

Tập huấn cho bà mẹ có con suy dinh dưỡng

Ngày 20-21 tháng 12 năm 2012, BQL chương trình hỗ trợ và phát triển Huyện Eakar kết hợp với Trạm Y tế xã Cư Ni và Trạm Y tế xã Cư Huê tổ chức lớp tập huấn phòng chống suy dinh dưỡng cho 60 bà mẹ có con nhỏ bị suy dinh dưỡng trên địa bàn xã.

Xem chi tiết