Kết quả đạt được từ những nỗ lực xóa mù chữ ở Việt Nam

Kết quả đạt được từ những nỗ lực xóa mù chữ ở Việt Nam

Kết quả đạt được từ những nỗ lực xóa mù chữ ở Việt Nam

Xem chi tiết

Các hoạt động ưu tiên chương trình 3 tại Gò Vấp

Các hoạt động ưu tiên chương trình 3 tại Gò Vấp

Tại Gò Vấp, hiện AAV chưa triển khai hoạt động nào trong khuôn khổ Ưu tiên Chương trình 3

Xem chi tiết

Tiêu cực và tích cực sau khi tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói

Tiêu cực và tích cực sau khi tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói

Nguyễn Thị Thảo My, lớp 5/1 trường tiểu học Lê Văn Cư, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Xem chi tiết

Phòng học mẫu giáo mới – niềm vui đem lại

Phòng học mẫu giáo mới – niềm vui đem lại

Trường Mẫu giáo Châu Khánh có 04 điểm trường, ngoài điểm trường chính, các điểm còn lại đều mượn phòng từ trường Mẫu giáo để tổ chức dạy và học.

Xem chi tiết

Trồng cây xanh bảo vệ môi trường - Môi trường tốt, học tập tốt

Trồng cây xanh bảo vệ môi trường - Môi trường tốt, học tập tốt

Trước đây mỗi khi đến giời ra chơi, cháu và các bạn ít khi ra sân chơi, trừ những tiết tập thể dục và sinh hoạt dưới cờ.

Xem chi tiết

Thực hiện các hoạt động chung cho các trẻ em về hội thi, diễn đàn cho các em hiểu về quyền trẻ em và quyền con người.

Thực hiện các hoạt động chung cho các trẻ em về hội thi, diễn đàn cho các em hiểu về quyền trẻ em và quyền con người.

Trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em không thể thiếu trong hành trang đường đời của mỗi đứa trẻ, nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành...

Xem chi tiết

Trẻ em dẫn đầu tổ chức hoạt động ngoại khóa chăm sóc mắt

Trẻ em dẫn đầu tổ chức hoạt động ngoại khóa chăm sóc mắt

Trong năm 2013 vừa qua, Dự án giám nghèo Ninh Phước đã triển khai các hoạt động ngoại khóa như: vui để học, hội trại hè, chăm sóc mắt,... một trong những hoạt động ngoại khóa mang lại cho các em biết các kỹ năng để chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản...

Xem chi tiết