Khảo sát PRS và và xây dựng SIP tại LRP19
Ngày cập nhật: 17/11/2014

Cụ thể ngày trước khi tiến hành hoạt động thì nhóm TOT đã họp và phân công nhiệm vụ cho từng người. Sau đó nhóm có trách nhiệm báo cáo lại kết quả khảo sát PRS của từng trường, từ đó các trường lập nên kế hoạch phát triển trường học cho từng trường của mình.

Tham gia các cuộc hội thảo của từng trường có sự tham gia của BGH, Giáo viên, CMHS, học sinh và đại diện của UBND, Hội phụ nữ, thanh niên của xã. Các trường thảo luận sôi nổi và đua ra được kế hoạch của trường mình.

Hầu hết các trường đều tập trung vào phần cứng như hỗ trợ xây dựng các phòng đa chức năng, xây dựng thêm phòng học, nhà vệ sinh và công trình nước sạch……Hỗ trợ phần mềm như các lớp tăng cường tiếng việt, các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ các câu lạc bộ học sinh tự quản…..

Hi vọng sau khi tiến hành hoạt động SIP thì AAV, các bên liên quan sẽ xem xét và hỗ trợ phần nào cho các trường.


CBCT - Nguyễn Minh Thuật


Tin khác