Khảo sát PRS và và xây dựng SIP tại LRP12
Ngày cập nhật: 24/12/2014

  • Để kết quả khảo sát đáp ứng được nguyện vọng của các bên liên quan như: cộng đồng, nhà trường, cha mẹ học sinh (CMHS), giáo viên, học sinh và chính quyền địa phương, LRP12 đã thảo luận với các đối tác để lựa chọn các đối tượng nòng cốt (08 người) để tham gia Lớp tập huấn PRS TOT tại huyện Lâm Hà (LRP19) từ ngày 25-27/3/2014;
  • Nhóm TOT có trách nhiệm tập huấn lại kiến thức PRS cho các đối tượng: người lớn (CMHS, giáo viên) và trẻ em (học sinh) của 4 trường tiểu học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Krông Nô vào ngày 05-06/4/2014;
  • Nhóm TOT, LRP12 và các thành viên tham gia lớp tập huấn (CMHS, học sinh, giáo viên) để thảo luận và thống nhất hình thành 4 nhóm khảo sát. Các nhóm khảo sát này đã tiến hành khảo sát 4 nhóm đối tượng là CMHS, học sinh, giáo viên và Hiệu trưởng của nhà trường vào ngày 12-13/4/2014;
  • Quá trình khảo sát, nhóm khảo sát có sự phân công nhiệm vụ từng thành viên khảo để đảm bảo tính đa dạng trong thu thập thông tin. Nhóm có nhóm trưởng để chịu trách nhiệm điều phối chung; thư ký để ghi chép các nội dung trao đổi; các thành viên còn lại phân công nhau đạt các vấn đề để trao đổi và cung quan sát để nhận định đánh giá;
  • Sau khi kết thúc khảo sát bằng trao đổi thông tin, nhóm khác sát thực hiện đi vòng quanh để kiểm chứng và cùng thảo luận các nội dung để thu thập và tiến hành viết báo cáo.

Qua đó, để kết quả khảo sát được công khai, minh bạch LRP12 tiến hành tổ chức 04 cuộc hội thảo tham vấn Kết quả báo cáp thúc đẩy quyền trẻ em trong trường học (PRS) và Xây dựng kế hoạch phát triển trường học (SIP) cấp xã với sự tham gia của CMHS, học sinh, giáo viên, BGH nhà trường và chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cấp xã. Sau khi đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo PRS, nhóm TOT thúc đẩy các thành viên tham dự hội thảo   thảo luận xây dựng kế hoạch phát triễn trường học. Nội dung thảo luận tập trung vào những phát hiện được nêu ra tại các báo cáo PRS, qua quá trình thảo luận các bên liên quan trình bày ý kiến, quan điểm của mình để rồi cùng nhau đi đến thống nhất nguyên nhân máu chốt của vấn đề và đề xuất các giải pháp khắc phục các vấn đề (từ ngày 02-05/10/2014).

Để kế hoạch phát triển trường học của các trường tiểu học trên được hoàn thiện, có tính thuyết phục hơn trong buổi hội thảo tham vấn ý kiến các phòng ban cấp huyện. Nhóm TOT sau khi ghi nhận ý kiến của tất cả các bên liên quan tại hội thảo cấp xã đã tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo PRS và kế hoạch phát triển trường học (SIP) của 04 trường theo những đóng góp của các bên liên từ ngày 06-12/10/2014.

Nhằm tham vấn ý kiến cho báo cáo PRS cấp huyện đại diện nhóm TOT tình bày bảng thảo tổng hợp của 04 trường, sau đó các bên tham gia góp ý cho báo cáo PRS cấp vùng. Tiếp theo là đại diện của 04 trường trình bày kế hoạch phát triển trường học của mình để các bên tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch của từng trường dựa trên nguồn lực sẵn có của địa phương. Đặc biệt kế hoạch phát triển trường học của 04 trường được sự tham gia góp ý của HĐND, UBND, Phòng GD&ĐT, Phòng TC-KH huyện Krông Nô v.v… dựa trên định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020 vào ngày 13/10/2014.


Tin khác