Sinh hoạt nhóm thanh niên nhiệt huyết thôn Long Bình 2
Ngày cập nhật: 01/08/2014

Tôi tên Nguyễn Thanh Liêm, 25 tuổi, là trưởng nhóm thanh niên nhiệt huyết thôn Long Bình 2, hiện đang sinh sống tại thôn Long Bình 2, xã An Hải. Được tin AAV phối hợp xã đoàn thành lập nhóm thanh niên nhiệt huyết với nội dung là sinh họat vui chơi và thảo luận về các họat động phát triển trong - ngoài xã hội thuộc vùng dự án tài trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhóm phát triển trên các lĩnh vực. Để từng bước giữ vững mối quan hệ mật thiết các thành viên nơi cư trú, tôi rất vui mừng khi tham gia sinh họat và làm nhóm trưởng.


Được sự hỗ trợ kinh phí sinh hoạt nên nhóm thanh niên tổ chức gặp mặt và sinh hoạt nhóm 1 lần/tháng, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động nhóm. Các nhóm thanh niên gặp nhau không những trao đổi, chia sẻ về những việc hàng ngày mà còn vui chơi văn nghệ rất lôi cuốn và hấp dẫn.


 Sau 2 năm hoạt động, cả nhóm đã sinh hoạt thu thập rất nhiều thông chia sẻ của các thành viên trong nhóm. Nhờ gắn bó hòa đồng với các bạn thành viên trong nhóm nên tôi cùng các thành viên trong nhóm đã giải quyết rất nhiều các hoạt động cho thôn xóm, thông qua các buổi sinh hoạt, các thành viên rất hòa đồng, tự tin đưa ra nhiều sáng kiến chi nhóm và cộng đồng.


Từ đầu tham gia làm nhóm trưởng tôi cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước đám đông, nhờ có sự quan tâm của AAV hỗ trợ sinh hoạt vui chơi hàng tháng, tôi được tham gia rất nhiều các lớp tập huấn, giao lưu chia sẻ thông tin. Riêng bản thân tôi luôn cố gắng rèn luyện học tập”. Từ đó, kiến thức của tôi ngày càng được nâng cao và cả nhóm của chúng tôi tham gia rất nhiều các hoạt động do AAV phát động như tổ chức trung thu cho các trẻ khó khăn, vào dịp hè có một sân chơi lành mạnh và một số hoạt động phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường thôn xóm “Xanh sạch đẹp không gây dịch bệnh”, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống lũ lụt, hàng tháng họp chúng tôi đều tuyên truyền cho các thành viên trong nhóm đến thời gian này sự nhận thức của thanh niên chúng tôi kiến thức ngày càng được nâng cao.  Tôi rất mừng, giờ đây ước mơ làm công an của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi thấy các chiến sỹ công an có vai trò rất quan trọng đối với xã hội và rất cần nhiều công an có tài và có tâm.


Với sự nhiệt tình và tích cực tham gia các công tác xã hội trong thời gian qua, BQL thôn và cộng đồng trong thôn xóm đã thấy được bản thân tôi có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chung, hăng hái các phong trào tại thôn nên bà con và BQL thôn đề suất cho tôi đi học lớp trung cấp công an để về phục vụ công tác tại thôn nhà. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tôi rất hăng say khi tham gia các công việc.


Nhờ sự giúp đỡ của AAV về kinh phí sinh hoạt, nhóm thanh niên của chúng tôi mới duy trì hoạt động được đến ngày hôm nay, các thành viên trong nhóm của chúng tôi kiến thức xã hội được nâng cao nhận thức cho các thành viên trong nhóm về hoạt động cộng đồng, nhằm để xây dựng địa phương, bên cạnh để giúp những thành viên khác gặp khó khăn trong cuộc sống.  


LRP4


Tin khác