Tam Đường, tổ chức tập huấn cho các thành viên câu lạc bộ thanh niên.
Ngày cập nhật: 21/05/2014

Học viên được hướng dẫn xây dựng quy chế, mục tiêu, kế hoạch hoạt động; kỹ năng lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt và quản lý CLB; giải quyết những vướng mắc thường gặp trong quá trình sinh hoạt; kỹ năng truyền thông và trách nhiệm giải trình.


Giảng viên đang đặt câu hỏi " Lãnh đạo là gì?"

 Thực hiện mục tiêu 1 của chương trình dự án YLEPA về tạo điều kiện và đào tạo kiến thức, kỹ năng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Thúc đẩy và tăng cường năng lực lãnh đạo trẻ. Ban quản lý chương trình HTPT huyện đã phối hợp cùng Huyện đoàn Tam Đường tổ chức lớp tập huấn “ về trách nhiệm giải trình, truyền thông, kỹ năng lãnh đạo và quản lý thanh niên”.

Lớp tập huấn được tổ chức trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 tại tầng 3 - hội trường khối dân, tập trung vào những nội dung chính, cơ bản: Khái niệm về lãnh đạo; nguyên tắc lãnh đạo; những phẩm chất không thể thiếu của nhà lãnh đạo; kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng truyền thông, xây dựng kế hoạch, trách nhiệm giải trình của các nhà cung cấp dịch vụ công.

Giảng Viên Đào Trọng Linh, Bí thư Huyện đoàn trực tiếp truyền đạt cho 41 học viên là đội ngũ ban chủ nhiệm và các thành viên tham gia sinh hoạt tại 3 câu lạc bộ( CLB) thanh niên thuộc 3 xã dự án: Nà Tăm, Bản Bo, Bình Lư và một số thành viên khác.

.Kết hợp giảng dạy lý thuyết và những ví dụ minh họa sinh động, hình ảnh trực quan, các học viên được tham gia thảo luận theo nhóm, hỏi đáp,…. Với tinh thần tự giác, nghiêm túc và trách nhiệm, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, trình bầy theo nhóm….Từ những kiến thức được chia sẻ trong lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ ban chủ nhiệm, thành viên tham gia có thêm thông tin và các kỹ năng cần thiết; giúp học viên tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí lãnh đạo của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tin khác