Cơ cấu quản lý hoạt động của TT vì người nghèo (PPC)

Cơ cấu quản lý hoạt động của TT vì người nghèo (PPC)

Trung tâm phát triển vì người nghèo (PPC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương được thành lập theo nghị định 177 của chính phủ Việt Nam. Dưới đây là cơ cấu tổ chức, và hoạt động...

Xem chi tiết

Quá trình hình thành, hoạt động và cơ cấu quản lý của Trung tâm Phát triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD)

Quá trình hình thành, hoạt động và cơ cấu quản lý của Trung tâm Phát triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD)

Trung tâm phát triển cộng đồng Hà tĩnh, tên giao dịch quốc tế: Ha Tinh Center for Community Development (viết tắt là HCCD), là một tổ chức phi chính phủ địa phương, hoạt động trong lĩnh vực xóa đói...

Xem chi tiết