Cộng đồng các dân tộc
Ngày cập nhật: 12/05/2014
Đăk Lăk là quê hương của đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa Ê đê, M’nông, Gia rai... trong đó đông nhất là hai dân tộc Ê đê và M’nông. Dân tộc Ê đê thuộc ngữ hệ Malayô - Pôlinêdiêng, địa bàn cư trú chủ yếu là các huyện Bắc và phía Nam: từ Ea Hleo, Buôn Hồ xuống M’Drak và kéo dài lên Buôn Ma Thuột. 

Dân tộc M’nông thuộc ngữ hệ Môn-Khơ me, địa bàn cư trú chủ yếu là các huyện phía Nam và dọc biên giới Tây Nam. Cùng với các dân tộc khác, đồng bào Ê đê, Mnông là chủ nhân lâu đời của mảnh đất Tây Nguyên giàu tiềm năng, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa. 

Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nhất là từ sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất (30-04-1975) đến nay, bên cạnh các dân tộc bản địa, nhiều tộc người khác ở miền Trung, miền Bắc đã đến DakLak sinh cơ lập nghiệp xây dựng quê hương mới; tạo thành một đại gia đình 44 dân tộc anh em và xây nên một vườn hoa văn hóa độc đáo giàu bản sắc với ba nền văn hoá tiêu biểu: 

- Văn hoá của các dân tộc bản địa: Trường ca Tây Nguyên
- Văn hoá các dân tộc thiểu số phía Bắc 
- Văn hoá người kinh với sự hội tụ của ba miền Bắc - Trung -      Nam.

Theo daklak.gov.vn

Tin khác