Điều kiện xã hội huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
Ngày cập nhật: 12/05/2014
Điều kiện xã hội huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Sau khi tách nhập, tháng 7 năm 1984 huyện Vị Xuyên đã đi vào hoạt động dưới sự lãnh đạo của tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, sự lãnh đạo trực tiếp của huyện uỷ, điều hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Vị Xuyên thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Trung ường, tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong toàn huyện, Vị Xuyên đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, kinh tế - xã hội của huyện đã không ngừng phát triển, tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt ở mức cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn ổn định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng.

Về sản xuất, tổng sản lượng lương thực năm 1998 đạt 24.580 tấn, đến cuối năm 2007 đạt 39.168 tấn (tăng được gần 15.000 tấn), bình quân lương thực đầu người tăng 314kg lên 424kg năm 2007, thu nhập bình quân lương thực đầu người đạt 5.7 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thương mại giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp (năm 1998 tỷ trong ngành nông lâm nghiệp chiếm 60%, năm 2007 chiếm 32.09%). Nâng độ che phủ rưng năm 1998 là 43% lên 54,5% năm 2007.

Ngoài ra trong nhưng năm qua đã đưa các chương trình phát triển một số loại cây có giá trị kinh tế cao như: cây thảo quả từ 25ha năm 1998 lên 1.425ha năm 2007. Cây lạc năm 1998 từ 200ha lên 1.330ha năm 2007. Chương trình chăn nuôi trâu bò hàng hoá từ 25.000 con lên 33.000 con... đến nay đời sống của đồng bào đã được nâng lên rõ rệt, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của những năm tiếp theo.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cùng với sự phát huy nội lực trong nhân dân, huyện Vị Xuyên đã xây dựng các công trình công cộng tăng đáng kể, hệ thống trường học ở các xã năm 1998 đều là nhà gỗ và xây cấp 4, đến nat các trường chính đều có từ 2-3 nhà xây kiên cố, các điểm trường đều được xây dựng cơ bản là nhà cấp 4, giải quyết đủ lớp học. Trụ sở và trạm xá các xã, thị trấn đều được xây dựng nhà tầng. Thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương của tỉnh, đến nay huyện đã làm được gần 300km kênh bê tông hoá, trên 200km đường bê tông các loại. Mở mới đường giao thông nông thôn được trên 200km. Đến nay đường ô tô cơ bản đã đến các thôn, thực hiện tốt các chương trình dự án hỗ trợ cho những vùng khó khăn như 134, 135... đến nay 100% các xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, số hộ có điện chiếm 70%, trong đó 35% số hộ dùng điện lưới quốc gia, còn lại dùng thuỷ điện nhỏ. Thực hiện Nghị quyết của tỉnh, của huyện trong những năm vừa qua đã hỗ trợ xoá nhà tạm được trên 3000 hộ, phấn đấu trong năm 2008 cơ bản xoá xong nhà tạm.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, các sản phẩm tăng cao như chế biến chè xuất khẩu (gần 2000 tấn), khai thác quặng 170.000 tấn, sản xuất điện, lắp ráp ô tô và chế biến gỗ (trên 1.200m3).

Về văn hoá xá hội, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường năm 1998-1999 là 96%, năm học 2007-2008 đạt 99%. Đến cuối năm 2003 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở.

Công tác y tế, dân số-kế hoạch hoá gia đình luôn được quan tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,8% năm 1998 xuống 1,3% năm 2007.

Công tác truyền thanh-truyền hình được nâng cấp phát triển mạnh, đến nay đã có 9 trạm phát lại truyền hình, tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt 90%.

Thực hiện văn hoá khu dân cư, 100% thôn bản đã ra mắt Làng văn hoá, bản sắc văn hoá của các dân tộc được khơi dậy và phát huy, các tập tục lạc hậu đã dần được xoá bỏ.

An nin-quốc phòng luôn được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được coi trọng và quan tâm thường xuyên, các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được củng cố xây dựng, nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức. Đến nay Đảng bộ huyện có 75 chi bộ Đảng thuộc (27 Đảng bộ và 48 chi bộ), công tác phát triển Đảng viên luôn được chú ý quan tâm, năm 1998 toàn Đảng bộ có 2196 Đảng viên, đến cuối năm 2007 có 5142 Đảng viên. Công tác đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trong những năm qua luôn được xác định là khâu then chốt, công tác đoàn thể luôn được củng có, đã thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng quê hương bản làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Tư liệu Vị Xuyên

Tin khác