AAV: Tạo sức mạnh cho thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi vị thế và phát triển bền vững

AAV: Tạo sức mạnh cho thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi vị thế và phát triển bền vững

Sáng ngày 8/11/2013 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) cùng Ủy Ban Dân tộc (CEMA) và Liên Minh HTX Nghệ An (LMHTXNA) đã ký Biên Bản hợp...

Xem chi tiết

Tập huấn Cách thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt cà phê tại LRP9

Tập huấn Cách thu hoạch, chế biến và bảo quản hạt cà phê tại LRP9

Sáng ngày 8/11/2013 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) cùng Ủy Ban Dân tộc (CEMA) và Liên Minh HTX Nghệ An (LMHTXNA) đã ký Biên Bản hợp...

Xem chi tiết