Hải Phòng - Tiềm năng về Nguồn nhân lực
Ngày cập nhật: 12/05/2014

Hải Phòng có dân số trẻ khoảng 1,7 triệu người. Số người ở độ tuổi lao động là 936.000 người, trong đó: số người tốt nghiệp đại học và cao đẳng là 25.000 người, công nhân kỹ thuật cao 120.000 người. Con người Hải Phòng có truyền thống năng động, sáng tạo, có tác phong công nghiệp. Bên cạnh lực lượng lao động địa phương, việc thuê lao động từ các tỉnh lân cận cũng có nhiều thuận lợi.

Hải Phòng là một trung tâm giáo dục, đào tạo lực lượng lao động lành nghề. Hải Phòng có 5 trường đại học (Ðại học Hàng hải, Ðại học Y, Ðại học Sư phạm, Ðại học Dân lập Hải Phòng, Cao đẳng Cộng đồng), 2 viện nghiên cứu biển, 6 trường đào tạo nghề, 426 trường cấp 1 và cấp 2. Trong tương lai gần, 4 trường cao đẳng khác sẽ đi vào hoạt động: Cao đẳng Kinh doanh, Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng Du lịch, Cao đẳng Nghệ thuật và Văn hoá. Số lượng lớn các trường đại học và trung tâm nghiên cứu đặt tại Hải Phòng đã đáp ứng nhu cầu đào tạo

Hơn nữa, với khả năng và trang thiết bị của mình, Hải Phòng sẵn lòng cung cấp các chương trình đào tạo và giáo dục miễn phí nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.
Nguồn: Sở KHĐT Hải Phòng

Tin khác