Tập huấn PVA
Ngày cập nhật: 24/01/2014
Từ ngày 12 đến 15 tháng 12 năm 2013, BQL Chương tình SPD tổ chức 2 lớp tập huấn tại xã Tân Thanh, Đan Phương về “ Kỹ năng phân tích tính dễ bị tổn thương có sự tham gia (PVA) trong phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai"Giảng viên khóa tập huấn là ông Lê Quang Quảng- cán bộ dự án DA12. Tham gia khóa tập huấn là thành viên các nhóm PTCĐ và Doàn viên của xã. Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung: Khái niệm liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai, Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, đánh giá rủi ro, tình trạng dễ bị tổn thương, khả năng của cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thảm họa, lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai có sự tham gia, các bước thực hiện lập kế hoạch và thực hiện có sự tham gia.Kết thúc tập huấn PVA các thành viên đã đánh giá rất cao về đợt tập huấn này vì nó mang nhiều ý nghĩa thiết thực góp phần phòng chống và khắc phục được những hậu quả của thiên tai và chuẩn bị trước cho những thiên tai có thể xảy ra với hộ dân và vùng bị ảnh hưởng.LRP 19

Tin khác