Giải ngân vốn xoay vòng
Ngày cập nhật: 24/01/2014
Ngày 11/12/2013, BQL Chương trình SPD huyện Lâm Hà tiến hành hỗ trợ vốn quay vòng cho các nhóm PTCĐ tại xã Tân Thanh.

Nhóm PTCĐ được thành lập từ tháng 10 năm 2012, đến nay mỗi nhóm có trên 30 thành viên và họp nhóm đều đặn vào hàng tháng. Các thành viên trong nhóm đa phần là các hộ có sở thích chăn nuôi. Thông qua các cuộc họp, một số thành viên có nhu cầu và đề nghị BQL hỗ trợ thêm vốn để các thành viên khó khăn nhất được vay vốn hỗ trợ chăn nuôi. Xét điều kiện thực tế, BQL DA19 đã tiến hành giải ngân 70.000.000 đồng cho 8 thành viên vay ,các thành viên vay 10.000.000 đồng để xây và sửa nhà nuôi tằm và vay 4000.000 đồng chăn nuôi heo , 2000.000 đồng để mua giống và thuốc nuôi tằm với thời hạn vay là 1 năm và lãi suất là 0,6%.

Sau khi được vay vốn, các thành viên sẽ xúc tiến sửa nhà, xây mới nhà nuôi tằm và mua giống tằm và nuôi heo. Vốn quay vòng sẽ được nhóm và BQL DA19 giám sát chặt chẽ và sẽ chuyển cho các thành viên khác trong nhóm có nhu cầu vay trong năm sau.LRP 19

Tin khác