Cơ cấu quản lý hoạt động của TT vì người nghèo (PPC)
Ngày cập nhật: 23/01/2014
Trung tâm phát triển vì người nghèo (PPC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương được thành lập theo nghị định 177 của chính phủ Việt Nam. Dưới đây là cơ cấu tổ chức, và hoạt động của trung tâm.

Tin khác