Quá trình hình thành, hoạt động và cơ cấu quản lý của Trung tâm Phát triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD)
Ngày cập nhật: 23/01/2014
Trung tâm phát triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD)

Giới thiệu:

Trung tâm phát triển cộng đồng Hà tĩnh, tên giao dịch quốc tế: Ha Tinh Center for Community Development (viết tắt là HCCD), là một tổ chức phi chính phủ địa phương, hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 49/QĐ-UB ngày 29 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Hầu hết Cán bộ, nhân viên của Trung tâm HCCD, đã từng làm việc tại Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) trong thời gian 7-10 năm (thực hiện chương trình phát triển tổng hợp tại 11 xã của tỉnh Hà tĩnh từ năm 1995-2005). Với đội ngũ nhân viên có nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về các lĩnh vực: Quản lý, thực hiện dự án phát triển; Xây dựng các tổ chức cộng đồng tự quản; Nâng cao năng lực cho cán bộ đối tác, nhóm nòng cốt và người hưởng lợi.

Tầm nhìn:

Một xã hội công bằng, bình đẳng, văn minh và phát triển, trong đó mọi người đều có cơ hội phát triển, đặc biệt các nhóm người nghèo, thiệt thòi, yếu thế và dễ bị tổn thương.

Sứ mệnh:

Xây dựng và thực hiện các dự án phát triển bền vững trên cơ sở nhìn nhận và phát huy tối đa thế mạnh, năng lực, nguồn lực hiện có của cộng đồng; Phát triển năng lực cán bộ đối tác và người hưởng lợi thông qua việc cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, xây dựng các thể chế cộng đồng tự quản theo phương châm khuyến khích sự chủ động cùng tham gia.

Các giá trị:

Minh bạch, trách nhiệm trong tất cả các hoạt động và ra quyết định: Bình đẳng và tôn trọng; Đoàn kết và hợp tác vì sự phát triển bền vững.

Phương thức tiếp cận:

Tiếp cận dựa trên quyền: đảm bảo rằng các quyền của những người nghèo, yếu thế và dễ bị tổn thương luôn được tôn trọng và thực hiện.; Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan thông qua làm việc với chính quyền, đối tác các cấp và các nhóm nòng cốt phát triển cộng đồng.

Các chủ đề hoạt động:

An ninh lương thực; Môi trường; Giới và Quyền của Phụ nữ; HIV & AIDS; Dân chủ cơ sở; Giáo dục cộng đồng; Quyền trẻ em; Phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng; Tài chính vi mô

Các lĩnh vực tư vấn, đào tạo:

Phát triển cộng đồng; Đánh giá nghèo đói có sự tham gia (PPA); Tập huấn cho tập huấn viên (cơ bản); Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả.; Xây dựng, quản lý, giám sát và đánh giá dự án có sự tham gia.; Quy chế dân chủ cơ sở; Giới và quyền phụ nữ; Tuyền thông phòng chống HIV&AIDS; Giáo dục kết hợp với phát triển cộng đồng; Xây dựng các thể chế cộng đồng tự quản; Phòng ngừa & giảm nhẹ thảm họa thiên tai dựa vào cộng đồng; Kỹ năng: truyền thông, Lãnh đạo, Đàm phán; Kỷ năng lập kế hoạch dựa vào cộng đồng

Các dự án đã được phê duyệt ngân sách đã và đang thực hiện năm 2005-2008

  • Chương trình phát triển nông thôn tổng hợp dài hạn do AAV hỗ trợ tại 4 xã của huyện Vũ Quang. tỉnh Hà Tĩnh;
  • Dự án Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai dự vào cộng đồng, do Văn phòng Ủy ban Châu Âu về Viện trợ nhân đạo (DIPECHO) và AAV đồng tài trợ tại 5 xã của huyện Vũ Quang;
  • Dự án hỗ trợ người khuyết tật Phát triển nghề nuôi ong gắn với bảo vệ môi trường sinh thái rừng , do Đại sứ quán Lúych xăm bua và đại sứ quán Hà Lan tài trợ tại 7 xã của huyện Vũ Quang;
  • Dự án hỗ trợ Làng trẻ mồ côi và khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh;
  • Dự án Cải thiện nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm bởi chất độc hóa học thuốc trừ sâu cho người dân thôn Tứ xuyên xã Vĩnh Lộc;
  • Dự án cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Vũ Quang do Văn phòng Ủy ban Châu Âu về Viện trợ nhân đạo (ECHO) (phase I);
  • Dự án Hỗ trợ cải cách hành chính công do DANIDA tài trợ;
  • Dự án “Xây dựng khả năng chống đỡ của cộng đồng thông qua việc cải thiện sinh kế và chuẩn bị ứng phó với thảm họa tại các xã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh” Văn phòng Ủy ban Châu Âu về Viện trợ nhân đạo (ECHO) (Phase II).

Các dự án sắp thực hiện:

Dự án Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai dự vào cộng đồng, do Văn phòng Ủy ban Châu Âu về Viện trợ nhân đạo (DIPECHO – Phase II)

Nguyễn Nguyên

Tin khác