Hội thảo Thúc đẩy Bình đẳng Giới trong Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân
Ngày cập nhật: 06/07/2015

Hà Ni, ngày 9 tháng 2 năm 2015, t chc ActionAid Quc tế ti Vit Nam (AAV), Nhóm Hp tác Thúc đy Qun tr và Ci cách Hành chính công (GPAR), Trung tâm H tr Giáo dc và Nâng cao Năng lc cho Ph N (CEPEW) phi hp t chc hi tho vi ch đ “Thúc đy Bình đng gii trong Bu c Đi biu Quc hi và Đi biu Hi đng Nhân dân” trong khuôn kh d án "Cng c các t chc và mng lưới xã hội dân sự nhm tăng cường quyn li công dân và chính tr ca các dân tc thiu s và nhóm thit thòi tnh Lai Châu, Vit Nam” do Liên Minh Châu Âu và ActionAid đồng tài tr.

 

Ngày nay bình đẳng giới đã trở thành mục tiêu chung mang tính toàn cầu và là thước đo quan trọng đối với sự tiến bộ xã hội của một quốc gia. Việt Nam đã rất quan tâm đến vấn đề giới, thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các văn bản pháp luật.  Hiến pháp 2013 -đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất , cùng hàng loạt các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề này như  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, Luật Phòng, chống mua bán người 2011, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020... và nhiều chính sách, luật chuyên ngành đã được ban hành. Trong Chiến lược thúc đẩy bình đẳng giới, việc tăng tính đi din ca ph n trong các cơ quan dân c cũng là mt mc tiêu mà Chính ph Vit Nam và cơ quan ban ngành các cp coi trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo ca Liên minh Ngh vin Thế gii, Vit Nam là mt trong 21 quc gia có s st gim rõ rt v t l ph n tham chính vào năm 2011. Ti thi đim cui năm 2011, t l ph n tham chính ti Vit Nam đng th 43 trên thế gii, gim so vi th 36 vào năm 2010 và 2009, th 33 năm 2008, th 31 năm 2007, th 25 năm 2006 và th 23 năm 2005. Phát hin t nghiên cu do CEPEW và UNDP thc hin năm 2014 cho thy t l n đi biu Quc hi tiếp tc gim so vi nhng nhim kỳ trước, t l n đi biu HĐND tăng chm và không đt ch tiêu 30%. T l n gi các v trí ch cht trong các cơ quan dân c thp, ch có 3/63 tnh/thành ph có ph n làm ch tch HĐND và ch có 1/63 tnh/thành ph có ph n làm ch tch UBND. Ch có 2/22 thành viên Chính ph, 2/16 thành viên B chính tr và 14/175 y viên TW Đng là n.


Thúc đẩy vai trò của phụ nữ, Quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là một trong năm ưu tiên chương trình trong chiến lược V (2012-2017) của AAV. “Đối với ActionAid, quyền phụ nữ là chủ đđược lồng ghép trong tất cả các chương trình, dự án mà chúng tôi đang thực hiện tại hơn 20 tỉnh thành trong cả nước. Ngoài việc trang bị cho phụ nữ các kiến thức, kỹ năng, ActionAid còn có các hoạt động thúc đẩy sự hiện diện của họ trong các diễn đàn chính trị” – ông Nguyễn Văn Gia, Trưởng phòng Chương trình AAV chia sẻ.


IMG_4661.JPG

Ông Nguyễn Văn Gia, Trưởng phòng Chương trình AAV phát biểu tại buổi hội thảo


 Trong khuôn kh d án mt nhóm nòng ct các t chc xã hi dân s (CSOs) và mng lưới GPAR được tăng cường năng lc qun tr, các phương thc tiếp cn liên quan, các công c và ngun lc đ (i) tham gia nhiu hơn vào quá trình qun tr (tham vn chính sách trong vic xây dng d lut mi hoc sa đi các d lut/ chính sách hin hành) và (ii) có th thc hin các bin pháp can thip tt c các cp (đc bit cp quc gia) mt cách có t chc và kết ni. Thông qua các hoạt động tại địa phương các tổ chức CSO đã kết nối, hỗ trợ việc nâng cao nhận thức và đặc biệt là những kỹ năng  vận động chính sách, lãnh đạo, đàm phán…cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương. “Chúng tôi luôn quan tâm tới phụ nữ, coi phụ nữ là có đủ sức mạnh, khả năng để lãnh đạo tốt, nên chúng ta hãy trao cho họ những công cụ cần thiết để họ có đủ tự tin, đứng vững trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là tham gia vào không gian chính trị - bà Vương Thị Hanh, Giám đốc CEPEW  kêu gọi.


Phát huy thành công trong hoạt động từ địa phương, nhóm CSO đã phát triển mạnh hơn và tham gia vào các hoạt động ở cấp quốc gia. Hiện nay Lut Bu cử – bộ luật quan trọng của Quốc gia - đang trong quá trình sa đi. Vic đưa ra khuyến ngh cho Ban son tho Lut Bu c và các bên liên quan nhm thúc đy dân ch, bình đng gii và không phân bit đi x trong các cơ quan bu c tt c các cp và trong c tiến trình bu cử là vấn đề được nhiều bên quan tâm. Không nằm ngoài tiến trình đó, ActionAid và CEPEW đã có nhiều hoạt động cùng hợp tác để thúc đẩy việc tham gia của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, đại diện cho dân trong quá trình thực hiện bầu cử cũng như là đại biểu trong các cơ quan dân cử.

 

Thông qua việc nghiên cứu các điều khoản qui định trong Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, bà Hanh chia sẻ tại Hội nghị “cần phải có Quy định rõ các chỉ tiêu về số lượng nam nữ từ ngay khi gii thiu người ng c  đồng thời cần có các bin pháp thúc đy bình đng gii trong tuyên truyn, vn đng bu c và la chn người trúng cử”.

 

“Để công tác bầu cử được tốt hơn với sự tham gia của giới nữ, vai trò ca Hi Liên hip Ph n Vit Nam trong vic lp danh sách nhng n ng c viên có tim năng cũng cần phải được coi trọng hơn”- Bà Ngô Hà, đại diện GPAR đề xuất.

 

Không chỉ dừng ở hội thảo này, ActionAid sẽ tiếp tục đồng hành với các bên liên quan đóng góp ý kiến để xây dựng bộ luật quan trọng mà trong đó yếu tố bình đẳng giới được quan tâm đầy đủ hơn.

 

Đ có thêm thông tin, vui lòng liên h:

 

1. Ông Đào Quang Minh

Trưởng phòng Chính sách và Truyn thông

ActionAid Vietnam

Tng 2, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Ni

ĐT: 84 4 3943866 (Máy l 180)

Email: minh.daoquang@actionaid.org

2. Bà Ngô Thu Hà

Phó Giám đc

Trung tâm H tr Giáo dc và

Nâng cao Năng lc cho Ph n (CEPEW)

#113 D1 Trung T, Đng Đa, Hà Ni

ĐT: 84 4 35726789

Email: cepewvn@gmail.com  

Thông tin cho Biên tp viên:

 

ActionAid là mt phong trào toàn cu ca nhng con người làm vic cùng nhau vì mc tiêu thúc đy Nhân Quyn cho tt c mi người và đy lùi đói nghèo. ActionAid làm vic hơn 45 quc gia vi hơn 15 triu người trên toàn thế gii. ActionAid bt đu làm vic ti Vit Nam t năm 1989 và đến năm 1992, Văn Phòng Đi Din được m ti Hà Ni. Trong sut 25 năm qua, AAV đã m rng phm vi hot đng và s có mt ca mình đến hơn 20 tnh thành thuc các vùng đói nghèo nht ca c nước ti Tây Bc, Tây Nguyên và Đng Bng Sông Cu Long. Vai trò ca AAV đã được công nhn cho đóng góp ca t chc đến s phát trin ca Vit Nam. Website: www.actionaid.org/vietnam.

 

Trung tâm H tr Giáo dc và Nâng cao Năng lc cho Ph n (CEPEW) là mt t chc phi chính ph, phn đu vì mt cng đng mà nam gii và n gii có quyn bình đng v tham gia và phát trin; quyn con người ca ph n được bo v. CEPEW làm vic vi người dân đa phương (c nam gii và n gii), các cp lãnh đo, chính quyn và các t chc đoàn th các cp đ (i) nâng ca nhn thc v gii, quyn ph n, lng ghép gii trong các chương trình phát trin cng đng; (ii) trao quyn cho ph n, thúc đy s tham gia bình đng ca nam gii và n gii và vì li ích công bng trong quá trình phát trin cng đng; (iii) tham gia tư vn và vn đng chính sách v gii và bo v quyn ph n.

 

Nhóm Hp tác Thúc đy Qun tr và Ci cách Hành chính công (GPAR) được ra mt vào năm 2011 vi s tham gia ca 18 t chc phi chính ph và 8 c vn hot đng trong lĩnh vc phát trin cng đng, qun tr nhà nước hiu qu, thúc đy quyn tiếp cn thông tin, bình đng gii và bo v quyn ph n tham gia. Mc tiêu ca Nhóm là phát huy vai trò ca các t chc xã hi và người dân góp phn thúc đy qun tr nhà nước và ci cách hành chính công hiu qu.
Tin khác


Gửi bình luận
Vui lòng nhập tiếng việt có dấu
Mã bảo vệ :
CAPTCHA

Còn 500 ký tự.