Thêm một cơ hội để người dân và các nhóm dân cử thực hành quyền chính trị và công dân
Ngày cập nhật: 05/05/2015

Hà Nội, ngày 31/3/2015 - Hội thảo Tổng kết Dự án do Liên minh Châu Âu và ActionAid Quốc tế đồng tài trợ “Củng cố các tổ chức và mạng lưới xã hội dân sự nhằm tăng cường quyền lợi công dân và chính trị của các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi ở tỉnh Lai Châu, Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội.


Mục tiêu chung của dự án là khuyến khích sự tham gia của các dân tộc thiểu số, thuộc các nhóm dân cử và tổ chức xã hội dân sự (CSO) trong các quy trình đại diện và tham gia mang tính chính trị và các quy trình phát triển. Cụ thể là trang bị thông tin, kỹ năng và khả năng cho người dân tộc và các nhóm dân cử thông qua các tổ chức xã hội và các mạng lưới thực hành quyền công dân và chính trị của mình cũng như tham gia vào các quy trình ra quyết định  huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 27 tháng từ tháng 1/2013 đến hết tháng 3/2015.


Dự án thực hiện các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức, tăng cường sự tương tác và các mối quan hệ với các nhóm dân tộc thiểu số và thiệt thòi mang lại thay đổi bền vững về quan điểm và ảnh hưởng trực tiếp tới các ưu tiên trong kế hoạch phát triển của chính quyền địa phương cũng như cách giám sát các kế hoạch đó. 65 cán bộ Chính quyền bao gồm cán bộ các cơ quan chính quyền địa phương, các cán bộ cấp tỉnh và trung ương đã khẳng định đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi.


Các đối tượng hưởng lợi chính của dự án là 77 cán bộ của 8 tổ chức xã hội, những người sẽ có năng lực và khả năng tốt hơn để đại diện cho các dân tộc thiểu số và nhóm thiệt thòi và gần 4.000 phụ nữ, nam giới, thanh niên và trẻ nhỏ, chiếm 90% toàn bộ số dân của 18 thôn bản của xã Bản Bo và Bình Lư, huyện Tam Đường.


 Hội thi dân tộc Lự.JPG

Tập huấn về nghề dệt truyền thống của dân tộc Lự,  bản PaPe, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường


Ông Phạm Khắc Vũ - Đại diện Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Huyện Tam Đường phát biểu: “Dự án đã góp phần tăng cường năng lực của địa phương và người dân, đặc biệt là người nghèo và dân tộc thiểu số, thực thi hiệu quả dân chủ tại cơ sở và góp phần nâng cao vị thế của nhóm yếu thế này. Dù dự án được thực hiện trong thời gian không dài nhưng đã đào tạo và nâng cao năng lực cho ít nhất 10,000 lượt người dân tộc thiểu số và hơn 300 lượt cán bộ của các tổ chức xã hội và dân cử các cấp. Chúng tôi tự tin vì 100% học viên khẳng định họ sử dụng hiệu quả những kỹ năng và kiến thức đã được trang bị”.

 Phạm Khắc Vũ.JPG 

Ông Phạm Khắc Vũ, cán bộ chương trình trình bày tại Hội thảo tổng kết dự án


Một trong những thành công của dự án là nghiên cứu trường hợp của Lai Châu và Đắk Lắk về các khó khăn và thực hành tốt về thực hiện quyền của người dân (đặc biệt là dân tộc thiểu số) về“dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” như Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về Dân chủ cấp Cơ sở (Pháp lệnh số 34) đã quy định.


Nghiên cứu đã chỉ ra một số giải pháp thiết thực để nâng cao cơ hội để người dân tộc thiểu số tham gia biết, bàn, thực hiện và kiểm tra các quyết định liên quan đến chính sách phát triển của chính mình tại địa phương, trong bối cảnh miền núi phía bắc và tây nguyên.


Thông tin chi tiết liên hệ:

Bà Dương Thị Minh Nguyệt

Điều phối viên Dự án

ActionAid Quốc tế tại Việt Nam

Email: nguyet.duongminh@actionaid.org

 


Tin khác


Gửi bình luận
Vui lòng nhập tiếng việt có dấu
Mã bảo vệ :
CAPTCHA

Còn 500 ký tự.