Chiếc xe đạp của Bảo

Chiếc xe đạp của Bảo

Đây là đoạn phim ngắn do các đồng nghiệp AAUK thực hiện về cháu Đoàn Quốc Bảo, một trẻ khuyết tật được bảo trợ tại vùng phát triển số 2 của AAV.

Xem chi tiết

Thông tin Bảo trợ trẻ tháng 10/2010

Thông tin Bảo trợ trẻ tháng 10/2010

So với tháng 9/2010, số lượng trẻ kết nối của tháng 10/2010 giảm đi 64 trẻ. Dưới đây là chi tiết về thông tin Bảo trợ trẻ tháng 10/2010.

Xem chi tiết

Thông tin bảo trợ trẻ tháng 4 năm 2010

Thông tin bảo trợ trẻ tháng 4 năm 2010

Dưới đây là thông tin về số lượng trẻ được bảo trợ tính đến tháng 4 năm 2010

Xem chi tiết