Thông tin Bảo trợ trẻ tháng 10/2010
Ngày cập nhật: 22/01/2014
So với tháng 9/2010, số lượng trẻ kết nối của tháng 10/2010 giảm đi 64 trẻ. Dưới đây là chi tiết về thông tin Bảo trợ trẻ tháng 10/2010.

Thông tin BTT

Vùng DA

Hồ sơ trẻ đã gửi

Số trẻ kết nối tháng 9/2010

Số trẻ kết nối tháng 10/2010

Số kết nối tăng /giảm

 

DA2 Ha Tinh

1,150

562

561

-1

 

DI101 Quang Ninh

1,080

397

394

-3

 

DA15 Hoa Binh

1,335

759

785

26

Tổng phụ (1)

DA nhận nguồn từ Anh

3,565

1,718

1,740

22

 

DA3 Dien Bien

1,550

741

738

-3

 

DA4 Ninh Phuoc

1,400

742

737

-5

 

DA10 Gia Lai

1,773

907

901

-6

 

DA11 Hai Phong

1,500

777

773

-4

 

DA12 Dak Nong

500

268

267

-1

 

DA13 Soc Trang

1,350

742

737

-5

Tổng phụ (2)

DA nhận nguồn từ Italia

8,073

4,177

4,153

-24

 

DA6 Cau Ngang

1,230

839

837

-2

 

DA7 Ha Giang

1,595

945

942

-3

 

DA16 Dong Anh

1,157

765

761

-4

Tổng phụ (3)

DA nhận nguồn từ TBN

3,982

2,549

2,540

-9

 

DA7A Quan Ba

1,250

702

678

-24

 

DA8 Cao Bang

1,550

703

700

-3

 

DA18 Krong Bong

700

 

 

0

Tổng phụ (4)

DA nhận nguồn từ Ailen

3,500

1,405

1,378

-27

 

DA9 Daklak

900

538

536

-2

Tổng phụ (5)

DA nhận nguồn từ Thụy Điển

900

538

536

-2

 

DA14 Lai Chau

1,100

672

661

-11

 

DA17 Vinh Long

900

530

520

-10

Tổng phụ (6)

DA nhận nguồn từ Hi Lạp

2,000

1,202

1,181

-21

Tổng CS

 

22,020

11,589

11,528

-61

AMICO

 

 

258

257

-1

Next Steps

 

 

1,804

1,802

-2

Tổng cộng

 

 

13,651

13,587

-64


Nguồn: Cán bộ BTT - AAV

AdminV


Tin khác