Thông tin bảo trợ trẻ tháng 4 năm 2010
Ngày cập nhật: 22/01/2014
Dưới đây là thông tin về số lượng trẻ được bảo trợ tính đến tháng 4 năm 2010
 

Tổng số

Vùng Phát triển

Số liên kết tháng trước

Số liên kết tháng này

Thay đổi

Hồ sơ trẻ đã nộp

 

DA2 Ha Tinh

590

584

-6

1,150

 

DI101 Quang Ninh

418

415

-3

680

 

DA15 Hoa Binh

859

841

-18

1,155

Tổng (1)

Vùng nhận nguồn từ Anh

1,867

1,840

-27

2,985

 

DA3 Dien Bien

790

781

-9

1,550

 

DA4 Ninh Phuoc

772

766

-6

1,400

 

DA10 Gia Lai

952

943

-9

1,773

 

DA11 Hai Phong

810

808

-2

1,500

 

DA12 Dak Nong

244

257

13

500

 

DA13 Soc Trang

760

768

8

1,350

Tổng (2)

Vùng nhận nguồn từ Ý

4,328

4,323

-5

8,073

 

DA6 Cau Ngang

862

862

0

1,080

 

DA7 Ha Giang

912

912

0

1,500

 

DA16 Dong Anh

835

835

0

1,057

Tổng (3)

Vùng nhận nguồn từ Tây Ban Nha

2,609

2,609

0

3,637

 

DA7A Quan Ba

812

799

-13

1,250

 

DA8 Cao Bang

838

823

-15

1,550

Tổng (4)

Vùng nhận nguồn từ Ai - len

1,650

1,622

-28

2,800

 

DA9 Daklak

560

553

-7

900

Tổng (5)

Vùng nhận nguồn từ Thụy Điển

560

553

-7

900

 

DA14 Lai Chau

747

734

-13

1,100

 

DA17 Vinh Long

591

581

-10

900

Tổng (6)

Vùng nhận nguồn từ Hi Lạp

1,338

1,315

-23

2,000

Tổng CS

 

12,352

12,262

-90

20,395

AMICO

 

358

354

-4

 

Next Steps

 

1,841

1,836

-5

 

Tổng số liên kết

 

14,551

14,452

-99

 


Nguồn: Bộ phận BTT, Phòng Gây quỹ, AAV


AdminV

Tin khác