Sức mạnh thuế: SEAComHub tổ chức tập huấn về Thuế và Công bằng kinh tế


Nhóm nòng cốt chương trình Thuế và Công bằng Kinh tế cùng với các giảng viên Quốc tế (Ảnh: ActionAid Vietnam)

Hà Nội, Việt Nam - Từ ngày 21/2 đến 1/3/2014 khóa học dành cho các cán bộ nòng cốt của AAV về Công bằng Thuế và Kinh tế đã được Trung tâm Tri thức Cộng đồng Đông Nam Á (SEAComHub) với sự giúp đỡ của nhóm Quản trị Nhà nước ActionAid Quốc tế (Democratic Governance Team - DGT), Trung tâm Đào tạo Phát triển Hợp tác Quốc tế (thuộc Chương trình Đào tạo Phát triển (Training for Change - T4C) của ActionAid Đan Mạch (AADK) đã được tổ chức tại Hà Nội. Khóa học cũng nhận được sự hỗ trợ của Giám đốc Chương trình và Chính sách ActionAid Bangladesh vào quá trình chuẩn bị, cung cấp tài liệu cũng như chia sẻ kinh nghiệm quý giá của Bangladesh trong  triển khai chương trình Sức mạnh Thuế. 

Khóa học nhằm tạo dựng nhóm nòng cốt của chương trình Công bằng Thuế của AAV trên phạm vi quốc gia. Đây là cam kết giữa ActionAid Đan Mạch và ActionAid Việt Nam về việc tổ chức Chương trình Sức mạnh Thuế tại Việt Nam và góp phần vào chiến dịch Sức mạnh Thuế toàn cầu. ActionAid Việt Nam được thừa nhận là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này vì hiện nay còn rất ít tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc trong lĩnh vực này ở Việt Nam.

Từ ngày 21-23/3/2014, dưới sự dẫn dắt của giảng viên Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Bộ Tài chính, học viên đã được học về hệ thống Thuế ở Việt Nam. Ngoài ra, học viên cũng nhận được những tư liệu về chính sách thuế, các ví dụ thực tiễn và bàn thảo các vấn đề đang nổi lên đối với quốc gia và chính quyền địa phương về quản lý hệ thống thuế.

Sau khóa học chuẩn bị, từ 24-25/2/2014 Hội thảo “Công bằng Thuế và Kinh tế” đã diễn ra dưới sự chủ trì của các chuyên gia quốc tế của AA-DGT và T4C và ActionAid Bangladesh.

Mục đích của hai ngày hội thảo này là rà soát lại và cung cấp chương trình đào tạo về Công bằng Thuế và Kinh tế cho bối cảnh phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Chương trình đào tạo này cũng được mở cho các khóa tập huấn cộng đồng của SeAComHub từ năm 2015. 

Từ ngày 26/2 đến 1/3/2014, các học viên tiếp tục được trải qua khóa đào tạo về Thuế và Phát triển Kinh tế, với trọng tâm cụ thể về quan điểm kinh tế chính trị. Bốn ngày thảo luận nghiêm túc và tập trung đã giúp những người tham gia có được kiến thức và các công cụ liên quan đến công bằng thuế. Học viên so sánh bối cảnh quốc tế và Việt Nam và tranh luận các vấn đề về công bằng Thuế. Khóa học thu hút sự tham gia của các cán bộ về Quyền phụ nữ, Chương trình, Phát triển Quan hệ Quốc tế, Chính sách và Truyền thông của AAV.

Kết thúc khóa đào tạo và hội thảo này, dựa trên những khung chương trình có sẵn, chương trình quốc gia và tài liệu chiến lược về Công bằng Thuế và Kinh tế sẽ được xây dựng và triển khai từ ngày 19/3. Tham vấn với các bên liên quan ở cấp quốc gia sẽ được tiếp tục tiến hành để thực hiện cam kết với chương trình quốc tế về Sức mạnh Thuế.

Đội ngũ nòng cốt của AAV sau tập huấn sẽ triển khai phổ biến kiến thức đã học tại 6 tỉnh miền Bắc, Trung và Nam trong tháng 3/2014, mang lại lợi ích trực tiếp cho 180 thành viên của cộng đồng, thanh niên, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương.

Nội dung của các khóa tập huấn nhấn mạnh nhu cầu về nền tảng của công bằng thuế tại địa phương, vùng, quốc gia và xác định các lĩnh vực mà Việt Nam có thể đóng góp cho chiến dịch toàn cầu. Những chứng cứ về việc lách thuế của các công ty, nghiên cứu các chính sách về lỗ hổng thuế và cải cách hệ thống thuế ở cấp quốc gia, tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và tổ chức cộng đồng về các vấn đề thuế và phát triển kinh tế và hướng tới một mạng lưới cấp quốc gia và khu vực cho thuế và công bằng kinh tế là một trong số những ý tưởng lớn nổi lên từ các cuộc thảo luận. SeAComHub sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những kiến thức này vào thực tiễn và xây dựng năng lực cho các đối tác tại địa phương, quốc gia và khu vực.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: ông Phạm Hùng Sơn – Điều phối viên Xây dựng năng lực, AAV. Email: son.phamhung@actionaid.org. 


Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu