Giới thiệu

ActionAid Quốc tế tại Việt Nam là tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam trên 20 năm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.Trang thông tin doitacaav.vn là nơi đăng tải những thông tin về hoạt động tại các vùng dự án, vùng sáng kiến và vùng phát triển của  ActionAid Quốc tế tại Việt Nam. Đây cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm, thông tin của các đối tác của  ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.

Trích dẫn
"Sự cách tân làm nên sự khác biệt giữa người dẫn đầu và kẻ theo đuôi" - Steve job
"Nếu thử cố gắng, ta sẽ làm được những việc trước đây tưởng chừng là không thể"